parallax background

Vejledning og rådgivning


 

I Neuro-Team arbejder vi med vejledning og rådgivning både til individuelle personer med forskellige vanskeligheder, men også til hele familier hvis et eller flere familiemedlemmer har vanskeligheder inden for vores målgruppe.

OVERSIGT

Forældre

Vejledningsforløb til forældre består af samtaler med forældrene, hvor der arbejdes med emner, som fylder i hverdagen med et barn med udfordringer. I nogle forløb arbejder vi med, hvordan forældrene kan hjælpe deres barn bedst muligt, i andre forløb kan vi arbejde med, hvordan forældrene kan tackle de vanskeligheder, der ofte opstår både i forhold til barnet, men også i forhold til omgivelserne. I nogle forældreforløb handler det om at ruste forældrene bedst muligt til at hjælpe deres barn, da hjælpen til barnet er nødt til at gå gennem den ene eller begge forældre.

Vi har forældrevejledningsforløb, hvor vi hver især har samarbejde med et eller flere familiemedlemmer. For eksempel kan den ene af os have samarbejde med forældrene, mens den anden har samarbejde med barnet/den unge. Ligeledes kan vi sammen med familien indgå i samarbejde med Socialforvaltningen, skole og andre relevante instanser - herunder varetage udredning, behandling og deltagelse i netværksmøder, hvis familien og netværket ønsker det.

Fagpersoner

I Neuro-Team arbejder vi med vejledning og rådgivning til fagpersoner. Det kan være i forhold til en eller flere fagpersoner, der enten er ansat på en institution (døgn- og/eller aflastningsinstitution, skole, børnehave el.lign), i en kommune og/eller lignen-de faglig relation

Vejledningen/rådgivningen i dette regi kan være relateret til en eller flere borgere med udfordringer, med det udgangspunkt at hjælpe og støtte borgerens/borgernes liv og trivsel. Forløbet vil ofte bestå af en kombination af supervision, undervisning og vej-ledning, hele tiden med det neuropsykologiske og/eller sansemotoriske område.