parallax background

ADHD/ADD


ADHD

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne udfordringer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere: Opmærksomhed, aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt) og impulskontrol.

Mennesker med ADHD har ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i. De færdigheder, i forhold til et hverdagsliv, der ofte er påvirkede hos mennesker med ADHD, er blandt andet: Målrettet adfærd, opmærksomhedskontrol, kognitiv fleksibilitet, overbliksevner, impulshæmning og sansebearbejdning – aspekter af de eksekutive funktioner.

ADD

ADD står for Attention Deficit Disorder og bruges om ”den stille ADHD”, hvor en person har de samme problemer med opmærksomhed som ved ADHD, men ingen eller kun få eller mindre synlige tegn på hyperaktivitet og impulsivitet.

Der diagnosticeres klart flest drenge og mænd med ADHD, mens der er en mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder.

Mennesker med ADD er mere stille og rolige i deres fremtræden, end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber måske ikke så mange konflikter og forstyrrer måske ikke undervisningen, og det er derfor sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne.

Det betyder imidlertid ikke, at de ikke har haft vanskeligheder allerede som børn. De fortæller ofte, at de altid har følt sig anderledes, de har bare ikke vidst hvorfor. Folk omkring dem har måske set dem som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. Derfor kæmper mange med en uopdaget ADD med en negativ selvfølelse af at være uduelige og med et ofte lavt selvværd.

Se uddybning på ADHD forenigens hjemmeside.