parallax background

Supervision


Fokus på faglighed

Øget forståelse og ændringer i praksis gennem supervision kan give bedre faglighed og derfor også øget trivsel for mennesker med ASF og ADHD – og fagpersonerne omkring dem. Er det noget for dig/jer, så er et samarbejde med Neuro-Team omkring supervision det helt sikkert også – velkommen ombord til en spændende og udforskende rejse.

I Neuro-Team tilbyder vi supervision til enkeltpersoner såvel som grupper af fagpersoner der arbejder inden for Autisme-og ADHD-området, både børne-, unge- og voksen-området, f.eks. i psykiatrien, social- og sundhedssektoren samt skoleforvaltningen. Ligeledes tilbydes supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation – enkeltpersoner eller grupper, til autoriserede psykologer, og til fysio- eller ergoterapeuter, der ønsker mere specialviden i forhold til egen praksis på ASF- eller ADHD-området. Vi har også gode erfaringer med at tilbyde forældre og familiebehandlere fra børne- og ungeforvaltningen fælles supervision omkring et barn eller en ung med funktionsnedsættelse .

Vi arbejder ud fra aktuel og opdateret forskningsbaseret neuropsykologisk, sansemotorisk og neuropædagogisk viden om ASF og ADHD, og vi er altid optaget af at bidrage til en praksisrettet forandring og øget arbejdsglæde i praksis.

Hvor foregår det?

Supervisionen kan foregå hos os i Neuro-Team eller på en arbejdsplads. Vi møder ofte et behov for supervision, så det er muligt bedre at kunne hjælpe og forstå de mennesker med ASF eller ADHD, som fagpersoner arbejder med for at kunne bidrage til øget udvikling og trivsel.

Vores ønske og mål med supervisionen er, at vi gennem fælles indsats får reflekteret over og bearbejdet viden, holdninger og arbejdsgange, så den/de pågældende i supervision oplever sig selv som endnu mere kompetent og tilpas i det daglige arbejde ud fra konkrete nye forståelser, ændringer og forbedringer.

Prisen for et supervisionsforløb aftales i forhold til forløbets omfang.