parallax background

Kursus og undervisning


Styrk dine kompetencer og viden

Vi afholder mange kurser og oplæg på både institutioner, konferencer, for forældre, fagfolk og personer, der har udfordringer.

Det er oftest specielt tilrettelagte kurser eller oplæg, som tilrettelægges i samarbejde med den konkrete institution, organisation, faggruppe eller forældregruppe, der ønsker et kursus eller oplæg. Nogle kurser/oplæg foregår i samarbejde med en person med en diagnose inden for fx autisme, hvor vedkommende kan fortælle, hvordan det opleves indefra.

Emner, som vi har stor erfaring med at afholde kurser og oplæg indenfor er: Selvforståelsesforløb, Autisme og ADHD, Konflikthåndtering, Sansemotorik, Sensoriske udfordringer, Sanserne der stresser, Stressreduktion-strategier, Selvskade …