parallax background

Neuropsykologisk undersøgelse/udredning
med børn, unge og voksne


Hvad går det ud på?

Formålet med en undersøgelse er typisk at udrede Autisme, ADHD eller at udarbejde en fornyet undersøgelse med et menneske, der allerede har en diagnose, som ønsker en aktuel funktionsbeskrivelse.

For mange unge og voksne, der er blevet diagnosticeret som barn, giver det både personligt mening og mening for omgivelserne, der skal støtte til trivsel og udvikling, at der udarbejdes en ny undersøgelse til belysning af ressourcer, vanskeligheder og belastningsfaktorer. Dette, med henblik på at sikre fortsat trivsel og udvikling.

En undersøgelse hos os har altid en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe den enkelte til øget trivsel og udvikling. Vi tilstræber at lave rapporter, der er brugbare for både personen selv, pårørende og fagpersoner.

En undersøgelse kan indeholde følgende:
 • Diagnostisk interview
 • Samtale
 • Spørgeskemabesvarelser
 • Testning
 • Rapportskrivning
 • Tilbagemeldingsmøde samt gennemlæsning af skrivelser om personen forud for selve undersøgelsen, hvis det skønnes relevant enten af personen selv, pårørende eller fagpersoner omkring personen, som undersøgelsen vedrører.
En neuropsykologisk undersøgelse indeholder typisk en vurdering af et menneskes kognition, hvilket omfatter områder som:
 • Begavelse
 • opmærksomhed
 • hukommelse
 • eksekutive funktioner
 • evne til problemløsning og det at finde strategier i forskellige situationer
Ligeledes indeholder undersøgelsen en vurdering af sociale og kommunikative færdigheder. Vi vægter også personens livsforløb og inddrager den påvirkning relationelle aspekter har haft for det pågældende menneskes udvikling.

Indhold, varrighed og pris

Undersøgelsen forløber typisk over i alt 4-5 undersøgelsesgange – af 1-3 timers varighed pr. gang samt besvarelser af spørgeskemaer af personen selv, evt. forældre og evt. fagpersoner.

Et undersøgelsesforløb kan efterfølges af samtaleforløb med personen selv, der har fået lavet undersøgelsen, med personen og en ægtefælle, forældre eller fagpersoner, der ønsker at arbejde støttende med udviklingen af det undersøgte menneskes forudsætninger.

Pris aftales individuelt alt afhængig af omfang.

Anne-Mette samarbejder med psykolog Louise Juul om psykologiske undersøgelser og udredninger
– se Louises hjemmeside her: www.louise-juul.dk