parallax background

Samtaler


Hvad går det ud på?

Formålet med en undersøgelse er typisk at udrede Autisme, ADHD eller at udarbejde en fornyet undersøgelse med et menneske, der allerede har en diagnose, som ønsker en aktuel funktionsbeskrivelse.

For mange unge og voksne, der er blevet diagnosticeret som barn, giver det både personligt mening og mening for omgivelserne, der skal støtte til trivsel og udvikling, at der udarbejdes en ny undersøgelse til belysning af ressourcer, vanskeligheder og belastningsfaktorer. Dette, med henblik på at sikre fortsat trivsel og udvikling.

En undersøgelse hos os har altid en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan hjælpe den enkelte til øget trivsel og udvikling. Vi tilstræber at lave rapporter, der er brugbare for både personen selv, pårørende og fagpersoner.

En undersøgelse kan indeholde følgende:
  • Diagnostisk interview
  • samtale
  • spørgeskemabesvarelser
  • testning
  • rapportskrivning
  • tilbagemeldingsmøde samt gennemlæsning af skrivelser om personen forud for selve undersøgelsen, hvis det skønnes relevant enten af personen selv, pårørende eller fagpersoner omkring personen, som undersøgelsen vedrører.
PSYKOLOG SAMTALER

Psykologsamtaler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis pharetra purus. Sed ac odio eu sapien facilisis laoreet. Phasellus maximus ligula tempus metus porta maximus. Suspendisse tincidunt, neque non fermentum finibus, ligula urna tincidunt ligula, non tristique augue dolor sit amet justo. Nam commodo, arcu ut maximus mollis, sapien eros fermentum risus, ut rutrum nunc libero non metus. Integer at gravida risus, et hendrerit orci. Nunc malesuada, purus quis volutpat eleifend, lectus leo ultrices augue, eu laoreet urna elit quis purus. Nunc vitae nunc urna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis pharetra purus. Sed ac odio eu sapien facilisis laoreet. Phasellus maximus ligula tempus metus porta maximus. Suspendisse tincidunt, neque non fermentum finibus, ligula urna tincidunt ligula, non tristique augue dolor sit amet justo. Nam commodo, arcu ut maximus mollis, sapien eros fermentum risus, ut rutrum nunc libero non metus. Integer at gravida risus, et hendrerit orci. Nunc malesuada, purus quis volutpat eleifend, lectus leo ultrices augue, eu laoreet urna elit quis purus. Nunc vitae nunc urna.

Konsulentsamtaler:

Konsulentsamtaler eller vejledningssamtaler kan være en samtale med en klient, hvor der tales om nogle af de udfordringer og vanskeligheder, personen møder i sit liv. Det kan være samtaler, der tager udgangspunkt i en forståelse af, hvad det at have en diagnose inden for det neuropsykologiske område betyder for vedkommende, og hvilke udfordringer dette giver i personens liv (skole-, uddannelses-, og arbejdsmæs-sige relationer, relationer til venner og familie - sociale relationer i det hele taget). Samtaler er ofte meget konkrete og tager udgangspunkt i en neuropsykologisk og sansemotorisk forklaringsmodel.

Vi laver individuelle konsulentsamtaler med personer, der selv er udfordret af en eller flere vanskeligheder, med eller uden diagnoser, evt. som selvforståelses for-løb/psykoedukation. Vi laver ligeledes individuelle samtaler med pårørende til perso-ner, der er udfordret, og vi laver konsulentsamtaler med par, hvor enten den ene eller begge er udfordret.