parallax background

Sansemotorik - Fysioterapi


Hvad går det ud på?

I Neuro-Team tilbyder vi fysioterapi i forhold til børn, unge og voksne med udfordringer inden for det neuropsykologiske område. Foruden en udredning, som kan være en specifik fysioterapeutisk udredning eller den sansemotoriske udredning, vil fysioterapien kunne bestå af fysioterapeutisk træning og/eller behandling byggende på de fund, der er gjort ved den indledende udredning.

Fysioterapien og/eller den sansemotoriske- og sensoriske træning og/eller behandling foregår i det omfang, det er relevant både på klinikken i Ryesgade, men også ved brug af omgivelserne. Det kan fx være angstreduktion, koordinations- og balancetræning i Rådhusparken, på Strøget, ved DOKK 1 el.lign. steder.

Træningen og/eller behandlingen suppleres i det omfang, det er nødvendigt, med en specialpædagogisk tilgang og strategier, som fx beskrivelse af behandlingen på forhånd, enten ved hjælp af tekst, tegninger eller billeder, både for at arbejde med forudsigelighed og vedligeholdelse. Dette benyttes for at gøre træningen forudsigelig, let forståelig og for at skærpe personens forståelse for indsatsen, både i forhold til træning/ behandling på klinikken, men også i forhold til træning i hjemmet og andre steder.

Det kan være træning og/eller be-handling i forhold til:
 • Kropsbevidsthed
 • Sansemotorik
 • Sanseintegration/sansemodulation
 • Gang og/eller løb
 • Muskelspændinger
 • Balance og/eller holdning
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Konflikthåndtering (fysisk og psykisk)
 • Neurologisk træning