parallax background

Selvforståelse – psykoedukation


Hvad går det ud på?

Det at få og have en diagnose inden for ADHD og/eller autismespektret, kan betyde rigtig meget. Det kan både betyde lettelse, men også frustration og stress når diagnosen er givet, og det kan give anledning til mange spørgsmål.

Spørgsmålene og/eller frustrationerne kan være mange og forskellige, alt efter hvor gammel personen er, og hvor langt man er i sin udvikling. De kan handle om overgangen fra ung til voksen og hele den identitetsdannelse, der følger med at være teenager/ung voksen og videre til voksenlivet, og hvordan diagnosen kommer til at påvirke ens livsbetingelser.

Vi tilbyder forløb/kursus for unge og voksne med udfordringer enten individuelt eller i gruppe.

Hver kursusgang indeholder et oplæg fra kursuslederen om et af ovenstående emner, diskussion og samtaler i forhold til emnet, og hvad det betyder for den enkelte?

Et selvforståelses-/psykoedukationsforløb kan bl.a. indeholde:
Grundlæggende introduktion til ADHD, ASF og tilgrænsende diagnoser, som stress, OCD, angst o.a. – det kan dog i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt ikke at tale for meget om diagnoserne direkte, men mere om de udfordringer personen sandsynligvis kan genkende. Dette gør sig gældende, hvor personen har svært ved umiddelbart at forlige sig med sine diagnoser.

Vi vil tale om:
  • Hvad kernesymptomerne inden for diagnoserne er for nogle, og hvad de betyder for vedkommende.
  • Stress – hvad stresser, når man har en ADHD og/eller ASF-diagnose, og hvordan påvirker stressen – hvordan er det generelt, og hvordan er det for vedkommende.
  • Simultankapacitet – det at klare flere ting på en gang! – Hvad er det, der ’koster’ energi, og hvad gør man, når ens kapacitet (energi) er brugt op?
  • Identitetsdannelse – hvem er ’jeg’ med mine udfordringer/min diagnose, hvad betyder det for mig at have disse udfordringer/denne diagnose, og hvordan kan ’jeg’ indgå i sociale sammenhænge med denne diagnose?
  • Sociale koder: Hvordan opleves og aflæses de? Hvad gør man, når man skal til møde på en arbejdsplads/til fest/komsammen? Når man gerne vil tale med de andre? Og lignende spørgsmål.