Om os

Kirsten Bundgaard


Jeg hedder Kirsten Bundgaard og er partner i Neuro-Team, som jeg startede sam-men med Anne-Mette H. Knudsen i 2009. Jeg arbejder som konsulent med speciale inden for ASF og ADHD. Oprindelig er jeg uddannet fysioterapeut, men mit arbejdsliv har ført mig til, at jeg i dag primært arbejder som konsulent, hvor viden fra både neu-ropsykologi, neuropædagogik, konflikthåndtering - low arousal pædagogik og senso-risk- og sansemotorisk fysioterapi indgår. Jeg har specialiseret mig inden for disse områder i det meste af mit arbejdsliv, først gennem mange år på hhv. Psykiatrisk Hospital, Risskov og på Langagerskolen (specialskole for børn med ASF og ADHD i Aarhus), hvor jeg bl.a. lavede et forskningsprojekt 'Det Sansemotoriske Projekt', som mundede ud i publiceringen af to bøger: ”Funktionsforstyrrelser – Krop og Læring” og ”Når kroppen lærer”.

Læs mere

Anne-Mette H. Knudsen


Uddannet Cand.Psych. fra Aarhus Universitet i 2003 og opnåede i 2006 Au-torisation af Psykolognævnet. Mit virke har været specialiseret helt fra min uddannelsestid indenfor feltet Autismespektrumsforstyrrelse og ADHD og det har det, fordi jeg hver dag lærer og udvikler mig sammen med mine klien-ter netop inden for disse specialområder. Min menneskesyn, min viden og mine arbejdsmetoder, er derfor funderet i den neuropsykologiske tilgang og forståelse af mennesker med de tænke-, føle- og handlestile, der er kende-tegnende for autismespektret og ADHD-feltet. Samme med Kirsten Bundgaard driver jeg Neuro-Team.

Sideløbende med den neuropsykologiske tilgang, har jeg tilegnet mig meto-der inden for den Kognitive terapeutiske tradition samt Den Neuroaffektive Relations Model (NARM).

Læs mere