Undervisning/Kurser

 

Vi tilbyder kurser, oplæg inden for bl.a.:

  • Sansemotorisk handicapforståelse i forhold til neuropsykologiske vanskeligheder

  • Tilrettelæggelse af idræt og sansemotorisk træning til mennesker med neuropsykologiske vanskeligheder

  • Studio III - Konflikthåndtering ud fra en low arousal tilgang (arrangeres i samarbejde med Samrådet for Specialskoler/Torbjörn Andersson)

  • Konfliktforebyggelse for forældre, sagsbehandlere m.fl.

  • Handicapforståelse i forhold til ADHD og autismespektrumforstyrrelser - herunder bl.a. eksekutive funktioner, helheds versus detaljetænkning, social kognition, theory of mind

  • De forunderlige sanser - Sansemæssige relationer til udfordrende adfærd

  • Forældresamarbejde

  • Selvforståelseskursus for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

  • Neuropsykologisk udvikling

Det er muligt at rekvirere og eventuelt i samarbejde med os planlægge individuelle kurser, oplæg, workshops, supervision og/eller huskurser, der er specielt rettet til elever, forældre og/eller personalegrupper med et af ovennævnte emner eller lignende relaterede emner.