Til personen der skal besvarer spørgeskemaet eller gennemøre interviewet

Vi bliver konstant påvirket at mange millioner sanseindtryk. De fleste sorterer vi fra, hvis vi kan, men nogle efterlader positive eller negative spor. De positive spor kan vi glæde os over, mens de negative, og dem vi ikke kan sortere fra, kan fylde og skal bearbejdes. Denne bearbejdning kræver og ’koster’ en del energi. Det kan påvirke vores adfærd og stressniveau i uheldig retning, hvis vi bliver ’bombarderet’ med for mange sanseindtryk på en gang, specielt hvis vi ikke selv kan bestemme, hvilke sansesignaler vi tager ind, og hvilke vi lukker ude.

Når sanseindtrykkene er for mange, ’skæve’ eller bare lidt anderledes, kan det påvirke og forstyrre hele vores opfattelse af verden. Mange mennesker med udviklingsforstyrrelser kan have store udfordringer med at opfatte og sortere i sanseindtrykkene, og bliver derfor let overvældet af de mange indtryk. Noget kan vi træne og arbejde med tolerancen, men meget må vi kompensere for.

Dette spørgeskema er udarbejdet af Kirsten Bundgaard, Neuro-Team og Birgitte Yde, Nordbo med henblik på en overordnet undersøgelse af en persons sensoriske perception (opfattelse, tolkning, sortering og forståelse af sanseindtryk).

Udfyldelsen af spørgeskemaet kan enten ske ved at interviewe en person (personale, ven eller en forældre), der kender personen godt, eller ved at du selv udfylder spørgeskemaet. I forbindelse med interviewet/besvarelsen kan der stilles uddybende spørgsmål, så man får afdækket om personen har konkrete oplevelser, historier og/eller strategier i relation til spørgsmålene og i forhold til sensoriske udfordringer generelt. Beskriv gerne hvis der er andre områder, hvor personen er sansemæssigt udfordret.

Svar og kommentarer kan sammenholdes/sammenskrives til en generel beskrivelse af den enkeltes sansefølsomhed. Er der mange svar i ’næsten altid’ og er personen udfordret i sin hverdag, af en anderledes sanseperception, kan det være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en egentlig sensorisk profil. Dette kan gøres hos en ergo/fysioterapeut eller en psykolog, med erfaring inden for dette område.

Spørgeskema vedrørende sansefølsomhed

Navn …………………………………………………….Alder…………..Dato…………….

Spørgeskemaet er designet til at identificere personens måde at opfatte sin hverdag på, gennem sine sanser. Er der ting i hverdagen, som personen har svært ved eller ikke er tilfreds med? ……………………………………………… …...............................................................................................................................................

Spørgsmål

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

Synssansen – Personen …

 

 

 

 1. er opmærksom på små  ting i sine omgivelser – små detaljer som generer

 

 

 

 1. bliver påvirket af kraftig lys.

 

 

 

 1. kan bedst lide at være i et mørkt lokale

 

 

 

 1. bliver generet af urolige og hurtigt skiftende billeder i film eller på TV

 

 

 

 1. bliver frustreret når det skal finde ting i en fyldt skuffe eller i et rodet rum

 

 

 

Høresansen – Personen…

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. kan godt lide høj musik og nynner og synger ofte

 

 

 

 1. bliver nemt forskrækket ved uventede eller høje lyde.

 

 

 

 1. bliver distraheret, hvis der er meget larm omkring og ham/hende og undgår larmende omgivelser

 

 

 

 1. har svært ved at arbejde med baggrundsstøj

 

 

 

 1. bruger strategier til at overdøve lyde (hørebøffer, ørepropper, lukker døre)

 

 

 

Berøringssansen – Personen …

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. bliver let generet af mærker i tøj, grove tekstiler eller andre stoffer

 

 

 

 1. flytter sig, hvis andre kommer tæt på

 

 

 

 1. undgår at stå i kø og overfyldte steder, fordi han/hun ikke bryder sig om at komme for tæt på andre

 

 

 

 1. rører ofte ved mennesker og/eller ting for at mærke overfladen på tingene

 

 

 

Lugtesansen – Personen …

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. registrerer hurtigt lugte og bliver let generet af dem

 

 

 

 1. dufter til ting

 

 

 

 1. nyder duften af parfume

 

 

 

Smagssansen – Personen …

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. spiser kun mad han/hun kender – hvilken…….. fordi……….

 

 

 

 1. er kræsen, specielt i forhold til smag …. og/eller konsistens…..

 

 

 

 1. kan bedst lide en bestemt madkonsistens – hvilke………

 

 

 

Emotionel – affektsmitte – Personen …

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. er følsom over for andre menneskers stemninger

 

 

 

 1. bliver let forskrækket – opskræmt og undgår situationer, hvor der kan ske uventede ting.

 

 

 

 1. bliver let nervøs eller usikker, hvis han/hun bliver iagttaget, mens han/hun udfører en opgave, og klarer sig ofte dårligere end ellers

 

 

 

Kropsbevidsthed – Personen …

Næsten altid

Somme tider

Næsten aldrig

 1. er følsom overfor smerter

 

 

 

 1. er følsom overfor temperaturer

 

 

 

 1. deltager sjældent i fysiske aktiviteter – foretrækker stillesiddende aktiviteter

 

 

 

 1. foretrækker at handle i mindre butikker

 

 

 

 1. er klodset og kommer ofte galt af sted og/eller støder ind i ting eller vælter dem

 

 

 

 1. bliver hurtig træt – nedsat udholdenhed