Selvforståelse ASF og ADHD


- for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser

og/eller ADHD


Det at få og have en diagnose, kan betyde rigtig meget. Det kan både betyde lettelse og frustration og kan give anledning til mange spørgsmål.

Spørgsmålene kan være forskellige, alt efter hvor gammel du er

Spørgsmålene kan handle om ungdomslivet, overgangen fra ung til voksen og hvordan kommer diagnosen til at påvirke mine livsbetingelser. Det kan være spørgsmål som:

 • Hvad kommer diagnosen til at betyde for mig?
  • Hvordan kommunikerer jeg med andre?
  • Hvordan indgår jeg bl.a. i sociale relationer, hvis jeg opfatter jeg verden anderledes end andre?
  • Hvad er det, jeg sanser?
  • Hvor kommer sansepåvirkningen fra?
  • Hvor kraftig er påvirkningen?
  • Hvornår begynder påvirkningen, og hvornår holder den op?
 • Hvordan strukturerer og organiserer jeg min hverdag?

 

Andre spørgsmål som:

 • Hvordan forholder jeg mig til de andre studerende/tackler kolleger på en arbejdsplads?
 • Hvilken form for støtte kan jeg få, når jeg flytter hjemmefra?
 • Hvor kan jeg møde andre med diagnosen?
 • Hvordan kan jeg få venner?
 • Hvordan samarbejder jeg med kommunen?
 • Kan jeg fungere i et parforhold?

 

Vi tilbyder forløb/kursus for unge og voksne med ASF herunder Aspergers syndrom og ADHD/ADD, enten individuelt eller i gruppe.

Hver kursusgang indeholder et oplæg fra kursuslederen om et af ovenstående emner, diskussion og erfaringsudveksling.

Der vil ligeledes være mulighed for at få hjælp til at arbejde med et individuel problem.