Sansemotorisk udredning med sensorisk- og stressprofil

 

Den sansemotoriske og sensoriske udredning kan bestå af forskellige undersøgelser, afhængig af den problematik, der ligger til grund for henvendelsen. Der kan være tale om en enkelt af nedenstående undersøgelser, eller en kombination af en eller flere undersøgelser.

Konklusionen på den sansemotoriske og sensoriske udredning indeholder en beskrivelse, afdækning og vurdering af personens sansemotoriske og sensoriske ressourcer og vanskeligheder, sammenholdt med personens kognitive funktionsniveau. Udredningen indeholder desuden forslag til indsats. Indsatsforslagene kan fx være:

  • Behandlingsforslag i forhold til konkrete sansemotoriske vanskeligheder

  • Råd og vejledning i forhold til kompensations strategier inden for det sensoriske område

  • Stressreduktions strategier


Sansemotorisk undersøgelse

 

Udredning af personens fysiske ressourcer og vanskeligheder sammenholdt med personens kognitive ressourcer og vanskeligheder. Den fysiske udredning bygger på forskellige fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder og test, som bl.a. Movement ABC, Kliniske observationer, Koordinations-, muskel- og balancetest, Funktionsanalyse, Ressourceorienteret kropsundersøgelser og andre relevante sansemotoriske undersøgelsesmetoder.

Sensorisk profil

 

Udredning af personens sanseprofil sammenholdt med personens kognitive ressourcer og vanskeligheder. Den sensoriske profil bygger på interview med henholdsvis barnets omsorgsperson(er) (3 - 10 år) og med personen selv (11+ år). Ofte vil den sensoriske profil til (11+ år) blive suppleret med et interview med/spørgeskema til personens omsorgsperson.

Stressprofil

 

Idet det antages, at de fleste personer med en diagnose inden for ASF og/eller ADHD har et relativ højt stressniveau, vurderes stressniveauet på baggrund af de ressourcer og udfordringer personen har inden for det neuropsykologiske, sensoriske og sansemotoriske område. Fokus er således rettet mod af forstå personens reaktioner og adfærd, på baggrund af de udfordringer personen har og med de påvirkninger omgivelserne har på personen.

Sansemotorisk udredning indeholdende sanse- og stressprofil med børn

 

Sansemotorisk udredning indeholdende sanse- og stressprofil med unge og voksne