Sansemotorisk udredning - Sanse- og

Stressprofil "Børn"


Den sansemotoriske udredning indeholder en undersøgelse af barnets sansemotoriske funktionsniveau, en sensorisk profil og, dersom det er relevant, en stressvurdering samt fremadrettet praksisrelevante pædagogiske anbefalinger.

Sansemotorisk udredning:

Analysearbejdet indledes med, at eksisterende viden omkring barnet indsamles. Det vil sige, at det skriftlige materiale, der beskriver barnets diagnose og funktionsniveau, bliver det grundlæggende afsæt i analysearbejdet.

Udredning vedr. sanserne indeholder et interview med barnets forældre og evt. kontaktpersoner i børnehave/skole, hvor der bl.a. spørges ind til , hvordan barnet opfatter og reagerer på forskellige sensoriske stimuli. Nogle kan være meget følsomme, opfange og blive generet af alle sanseindtryk, andre kan være søgende efter sanseindtryk, og atter andre kan være en kombination af flere områder.

Udredning af det motoriske funktionsniveau indeholder forskellige fysiske funktionsundersøgelser, bl.a. en undersøgelse af tonus (muskelspændingsgraden), holdning, balance, koordinering, fin- og grovmotorik bevægelser. Undersøgelse af barnets kropslige ressourcer og udfordringer – hvad barnet er god til og/eller om barnet har nogle kropslige udfordringer og evt. er det, man kalder 'let klodset'.

Disse informationer om barnets ressourcer og udfordringer sættes evt. ind i en vurdering af barnets stressniveau-stressprofil, som hjælper til afklaring af barnets stressniveau, idet det vurderes, at det at være udfordret i forhold til enten det sensoriske, motoriske og/eller kognitivt påvirker stress- og energiniveauet.

De indsamlede oplysninger bruges til at generere viden til pædagogiske overvejelser, sansemotorisk træning og/eller kompensationsstrategier og evt. fysiske træningsovervejelser, anvisninger og indsatsområder. Fokus er således rettet mod at forstå barnets reaktioner og adfærd på baggrund af de udfordringer, som barnet har, og med de påvirkninger omgivelserne har på barnet.

Videregivelse af viden

Det er den sansemotoriske udrednings mål at samle og videregive viden og pædagogiske/sensoriske anbefalinger til forældre, andre pårørende, pædagogisk personale i børnehave og/eller skole, sagsbehandlere og andre faggrupper (aktuelle samarbejdspartnere).

Konkret kan udredningen foregå som følge:

Selve udredningen kan foregå enten på Neuro-Teams klinik, Store Torv 10, 3. sal, 8000 Aarhus C, eller hvis det er mest hensigtsmæssigt for barnet, kan udredningen foregå i eller i nærheden af vedkommendes hjem.

En sansemotorisk udredning med en Sensorisk- og Stressprofil:      

Undersøgelse af barnets sansemotorik med bl.a. Movement ABC og andre fysioterapeutiske udredningsværktøjer. (Ca. 1 - 1½ time).    

Evt. observation af barnets sansemotorik i andre omgivelser, eller evt. i barnets normale omgivelser. (Ca. 1 time).

Interview med barnets forældre, andre pårørende/omsorgspersoner eller anden rekvirent (kommune, institution eller lignende i forhold til udarbejdelse af en Sensorisk- og Stressprofil. (Ca. 1 - 1½ time)

Ovenstående undersøgelser kan kombineres således, at hvis der kun ønskes en Sensorisk- og Stressprofil, undlades den fysiske undersøgelse og observation af barnet i vedkommendes omgivelser. Hvis der kun ønskes en sansemotorisk undersøgelse laves kun denne del af undersøgelsen.

Udarbejdelse af rapport

Rapporten sendes til forældre, andre pårørende/omsorgspersoner eller anden rekvirent (kommune, institution eller lignende).

Overlevering af rapporten

Rapporten kan efterfølgende gennemgås med forældre,  andre pårørende/omsorgspersoner eller anden rekvirent.

Videre forløb

Hvis der efterfølgende vurderes et behov for og et ønske om behandling, træning, supervision, hjælp til implementering eller lignende, kan dette tilkøbes.