Neuro-Teams supervisionsmodel

 

I Neuro-Team har vi udviklet en supervisionsmodel, der er en kombination af supervision og undervisning. Modellen er udsprunget af den mangeårige erfaring vi har med både supervision og undervisning – der traditionelt set er to adskilte arbejdsområder. Vores erfaring er, at det kan være svært at omsætte og implementere viden fra kurser og undervisningsforløb i den daglige praksis. Ligeledes kan der i løbet af en supervision opstå behov for teoretiske input.

Disse to faktorer indgår nu som et samlet hele i Neuro-Teams supervisionsmodel.

I supervisionen perspektiverer vi sammen med supervisanterne, de temaer, der er fokus på. Vi indlægger 1 - 2 afbrydelser i form af teoriundervisning i hver supervision. Den teoretiske undervisning tager direkte afsæt i de temaer fra supervisantenes hverdagspraksis, vi arbejder med i supervisionen. I supervisionen støtter supervisorerne supervisanterne i at reflektere over deres fokusområde. Teorien inddrages aktivt i refleksionerne – den undervisende supervisor arbejder med i det reflekterende team og er således medvirkende og støttende til, at teorien inddrages i refleksionerne.

Som afrunding på supervisionen når vi typisk frem til ny anvendelig viden omkring problemstillingen, som vi anbefaler omsættes direkte til støttende pædagogisk praksis. Supervisionen rundes derfor af med konkrete videre mulige tiltag – mulige arbejdshypoteser, som supervisanterne kan gå direkte i gang med at arbejde med i hverdagen.

Det særlige ved Neuro-Teams supervisionsmodel er således, at supervisionen faciliterer implementeringen af relevant teoretisk viden i den daglige praksis.

 

Ekstern supervision

 

 

Ekstern supervision til psykologer i f.m. autorisation