Målgruppe:

 

Børn, unge og voksne med


 • Autismespektrumsforstyrrelser
 • Aspergers Syndrom
 • ADHD
 • Tourettes Syndrom
 • OCD
 • Mental retardering

og tillægsvanskeligheder så som:

 • Stress
 • Sensoriske vanskeligheder
 • Spiseforstyrrelser
 • Depression
 • Angst
 • Selvskadende adfærd

Desuden samarbejder vi med pårørende og fagpersoner, der har relation til målgruppen