Kirsten Bundgaard

 

Jeg hedder Kirsten og er stifter og partner i Neuro-Team. Jeg arbejder som konsulent med speciale inden for ASF og ADHD. Oprindelig er jeg uddannet fysioterapeut, men mit arbejdsliv har ført mig til, at jeg i dag primært arbejder som konsulent, hvor viden fra både neuropsykologi, konflikthåndtering - low arousal og fysioterapi indgår. Jeg har specialiseret mig inden for disse områder i det meste af mit arbejdsliv, først gennem 10 år på Psykiatrisk Hospital, Risskov. Derefter også næsten 10 års ansættelse på Langagerskolen (specialskole i Aarhus), hvor jeg bl.a. lavede et forskningsprojekt 'Det Sansemotoriske projekt', som jeg afsluttede med publiceringen af to bøger: ”Funktionsforstyrrelser – Krop og Læring” og ”Når kroppen lærer”. I 2009 startede jeg Neuro-Team sammen med Anne-Mette H.Knudsen.

Jeg brænder for arbejdet med at gøre livet bedre for mennesker med diagnoser inden for ASF og ADHD gennem en øget forståelse af de udfordringer, der følger med sådanne diagnoser. Det kan være gennem samtaler, pædagogisk vejledning, terapi og supervision til både personen med udfordringer, forældre og fagfolk. Desuden undervisning jeg i bl.a. i Handicapforståelse inden for ADHD og ASF, Konflikthåndtering, Sensoriske udfordringer og tilgrænsende emner til både fagfolk og forældre. Derforuden laver jeg sensoriske profiler med stressprofiler og sansemotoriske udredninger i forhold til børn, unge og voksne. I dette arbejde inddrager jeg min viden og erfaring inden for det neuropsykologiske, sensoriske og sansemotoriske område.

På Sikon-konferencen 2017 var jeg den stolte modtager af Steen Langebæk Prisen - "Prisen tildeles personer, der fremmer indlevende, professionel og hjælpsom adfærd i samspil med mennesker med autisme". Med prisen fulgte en check på kr. 25.000 til videreuddannelse. Jeg starter derfor på NARM - NeuroAffektiv Relations Model - uddannelsen juni 2018. En ny måde at arbejde med udviklingstraumer.

Jeg har foruden min fysioterapeutuddannelse, desuden taget flere videreuddannelser: Fysioterapeutisk diplomuddannelse; 'Videreuddannelse til ledende og undervisende funktioner' - 'Master i læreprocesser' med speciale i Kropsliglæring og eksekutive dysfunktioner' - Certificeret 'Studio III- og ATLASS træner. Længerevarende suppleringskurser inden for bl.a. Supervision, Kropsbevidsthedstræning og Psykosomatisk udredning og behandling. Jeg er 'Specialistgodkendt i Pædiatrisk Fysioterapi'

Jeg kan kontaktes på tlf: 26 18 63 77 eller mail: kirsten@neuro-team.dk