Fysioterapi

 

Den fysioterapeutiske træning og/eller behandling bygger på de fund, der er gjort ved den indledende sansemotoriske og sensoriske udredning. Det kan være træning og/eller behandling i forhold til:

 • Kropsbevidsthed
 • Sansemotorik
 • Sanseintegration/sansemodulation
 • Gang og/eller løb
 • Muskelspændinger
 • Balance og/eller holdning
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Konflikthåndtering (fysisk og psykisk)

 

Den sansemotoriske og sensoriske træning og/eller behandling suppleres, i det omfang det er nødvendigt, med en specialpædagogisk tilgang og strategier. Som benyttes for at skærpe personens forståelse for indsatsen både i forhold til træning/behandling på klinikken, men også i forhold til træning i hjemmet og andre steder.